^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Загальна інформація

Загальна інформація

Харківський індустріально-педагогічний технікум-багатофункціональний вищий навчальний заклад у системі безперервної багатоступеневої професійної освіти. 

Кожний ступінь має професійну завершеність і підтверджується видачею диплома встановленого зразка.Технікум має ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Українина право здійснення освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої, професійно-технічної освіти за першим рівнем акредитації. За час навчання у технікумі студенти оволодіють суміжними професіями, отримують право на водіння автотранспортною технікою, підвищують свою професійну майстерність з отриманням документа встановленого зразка.Технікум має ліцензію і здійснює курсову підготовку і перепідготовку водіїв категорії А, В, С та інструкторів з водіння автомобіля.Спеціалістів готують на замовлення управлінь освіти і науки для всіх регіонів України.Вступники технікуму працевлаштовуються. Кращі випускники мають можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-Ірівнів акредитації за відповідним профілем у рамках навчально-наукових комплексів.

 

Ліцензія
11-ssdddssa 

22-dlllfll

33-wppeppppfgp

1-wpepppe

2-wiwiei

3-dpfppdppf

4-eyyeyrwywy

5-eujkjkujjfd

webmaster M M Marusov


Facebook twitter flicker skype youtube digg