^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Комісія інженерно-технічних дисциплін

Комісія інженерно-технічних дисциплін

 

logo 111111

  

2-sdasdasdasdasd 

Сорокіна Валентина Петрівна

Голова циклової комісії

викладач вищої категорії, методист

Дисципліни, що викладаються: «Інженерна геодезія»
 3-sdasdasdasdasd  

Костенко Олена Геннадіївна

викладач вищої категорії

Дисципліни, що викладаються: «Сантехобладнення і газопостачання будівель», «Гідравліка», «Основи екології», «Котельні установки та теплові мережі», «Гідравлічні машини»
 5-sdasdasdasdasd  

Головко Іван Олександрович

викладач другої категорії

Дисципліни, що викладаються: «Сантехобладнання будівель»
 4-sdasdasdasdasd  

Магера Микола Володимирович

викладач другої категорії

Дисципліни, що викладаються: «Промислова вентиляція», «Виконання вентиляційних робіт», «Механізми і устаткування для виконання СТР», «Сантехобладнання будівель», «Виконання СТР», «Автоматичне регулювання сантехсистем»
7-sdasdasdasdasd

Змієвський Євген Володимирович

викладач категорії спеціаліст

Дисципліни, що викладаються: «Спецтехнологія»
6-sdasdasdasdasd

Шашко Інна Євгеніївна

викладач другої категорії

Дисципліни, що викладаються: «Опалення і теплопостачання», «Теплотехніка»

 

Основні напрямки роботи циклової комісії на 2018/2019 н.р.

 

Основні напрямки роботи циклової комісії на 2018/2019 н.р. спрямовані на:

Формування і розвиток компетентностей студентів коледжу шляхом впровадження педагогічної технології «Створення ситуації успіху»

 

Для виконання даних напрямків в комісії постійно:

-       впроваджуються у навчальний процес сучасні освітні методики та форми активного й нестандартного навчання;

-       впроваджуються в освітній процес інтерактивні методи і прийоми навчання, інформаційно-комунікативні технології навчання;

-       забезпечується толерантна та паритетна співпраця зі студентами, яка створює умови для активного отримання знань, як провідної спонукальної сили до успіху;

-       оновлюється навчально-методичний інструментарій з усіх дисциплін для формування у студентів мотивації до організації самостійної роботи з метою                         формування креативної, конкурентоспроможної, активної особистості;

-       створюються умови для розвитку творчих здібностей студентів, навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації;

-       залучаються студенти до науково-технічної творчості та проведення різноманітних заходів як в коледжу, так й за його межами;

-       підвищується кваліфікація та інформаційна медіаграмотність викладачів комісії.

  

 

План засідань циклової комісії на 2018/2019 н.р.

№ з/п

Основні питання

Строк проведення

І семестр

 

 

1

 1. 1.Затвердження плану роботи циклової комісії.
 2. 2.Затвердження планів роботи учбових кабінетів та кружків.
 3. 3.Затвердження робочої документації по дисциплінам.
 4. 4.Затвердження екзаменаційних білетів.
 5. 5.Затвердження графіка взаємовідвідування.
 6. 6.Затвердження тематики курсових проектів.
 7. 7.Різне.

 

Серпень

2018 р.

 

2

 1. 1.Профорієнтаційна робота.
 2. 2.Хід виконання курсових проектів.
 3. 3.Проблеми вдосконалення змісту форм і методів навчання.
 4. 4.Розглядання методичних розробок комісії.
 5. 5.Різне.

 

Жовтень

2018 р.

 

 

Сумісне засідання циклової комісії інженерно-технічних дисциплін та циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки.

Обговорення проблеми формування та розвитку компетентностей студентів коледжу в сучасних умовах

 

 

Листопад

2018 р.

 

 

3

 1. 1.Підготовка кабінетів до екзаменаційної сесії.
 2. 2.Результати конкурсів на кращого студента з дисципліни.
 3. 3.Проведення відкритого захисту КП та проведення конкурсу на кращий КП.
 4. 4.Підсумки зимової сесії.
 5. 5.Звіт про виконання індивідуальних планів, робочих програм, планів роботи кабінетів.
 6. 6.Розглядання методичних розробок комісії.
 7. 7.Різне.

 

 

Грудень

2018 р.

ІІ семестр

 

4

 1. 1.Підсумки роботи комісії за І семестр.
 2. 2.Проведення профорієнтаційної роботи.
 3. 3.Проблеми вдосконалення змісту форм і методів навчання.
 4. 4.Розглядання методичних розробок комісії.
 5. 5.Різне.

 

Січень

2019 р.

 

5

 1. 1.Розглядання та затвердження програми фахових вступних іспитів на спеціальність 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» спеціалізація: «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».
 2. 2.Розглядання та затвердження тестових завдань для проведення фахових вступних іспитів на спеціальність 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» спеціалізація: «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».
 3. 3.Затвердження білетів до державного іспиту.
 4. 4.Хід виконання курсових проектів.
 5. 5.Розглядання методичних розробок комісії.
 6. 6.Різне.

 

 

 

 

Березень

2019 р.

 

6

 1. 1.Аналіз роботи ДКК на денному відділенні.
 2. 2.Звіт керівників предметних гуртків про їх роботу.
 3. 3.Виробнича практика.
 4. 4.Підсумки роботи циклової комісії інженерно-технічних дисциплін за навчальний рік.
 5. 5.Різне.

 

Червень

2019 р.

 

 

Графік проведення додаткових занять та консультацій

викладачами циклової комісії в 2018/2019 н.р.

 

ПІП викладача

День проведення додаткових занять та консультації

Час проведення

І семестр

Сорокіна В.П.

середа

з 14-35

Костенко О.Г.

понеділок, п’ятниця

з 14-35

Магера М.В.

п’ятниця

з 14-35

Головко І.О.

вівторок

з 14-35

ІІ семестр

Магера М.В.

вівторок, п’ятниця

з 14-35

Шашко І.Є.

вівторок

з 14-35

 

 

План проведення відкритих навчально-виховних заходів на 2018/2019 н.р.

 

№ з/п

Вид роботи

Виконавець

Строк виконання

1

Організація та проведення щорічного конкурсу на звання «Кращій курсовий проект з дисципліни «СТОіГБ»»

Костенко О.Г.

Листопад 2018 р.

2

Організація та проведення олімпіади з навчальної дисципліни «Інженерна геодезія»

Сорокіна В.П.

Грудень 2018 р.

3

Організація та проведення щорічного конкурсу на звання «Кращий студент з дисципліни»

Сорокіна В.П.,

Костенко О.Г.,

Магера М.В.

Грудень 2018 р.

4

Організація та проведення олімпіади з навчальної дисципліни «Опалення»

Шашко І.Є.

Березень

2019 р.

5

Підготовка і проведення культурного заходу згідно плану з виховної роботи ХДППК ім. Вернадського

Змієвський Є.В.,

Головко І.О.,

викладачі комісії

Березень 2019 р.

6

Студентська конференція з навчальної дисципліни «ВСТР» з теми «Сучасні матеріали для виконання санітарно-технічних робіт»

Магера М.В.,

Сорокіна В.П.

Лютий 2019 р.

7

Організація та проведення щорічного конкурсу на звання «Кращий звіт з геодезичної практики»

Сорокіна В.П.

Червень 2019 р.

8

Організація та проведення щорічного конкурсу на звання «Кращій курсовий проект з дисципліни «ВСТР»»

Магера М.В.

Квітень

2019 р.

9

Виховна робота в гуртожитку

Класні керівники, викладачі комісії

Протягом року

 

 Презентація циклової комісії

 

7856asd8

 

День геодезиста

 


Теодолит, штатив, бумага –
Геодезисты снова в путь.
Присуща людям тем отвага –
Не просто строить что-нибудь.
Леса и реки есть на карте,
Деревни, страны, маяки.
И есть профессии, представьте,
Картограф и геодезист.
Сегодня в день весенний марта
Примите поздравления!
И пусть всей вашей жизни карта
Имеет доброе крапление.

 

 

 

 

 

В останні вихідні дні березня в Україні святкується День геодезиста та картографа. 

Це свято будівельників, сантехників, проходчиків – усіх тих, хто будує та створює.
Напередодні Дня геодезиста в цикловий комісії інженерно-технічних дисциплін 

було проведено олімпіаду з дисципліни «Інженерна геодезія».

Завдання на олімпіаді включали як теоретичні питання, так й практичні завдання.
В олімпіаді приймали участь студенти другого курсу груп Б-16, Б-26, Б-36, СТ-16, СТ-26.

 

Переможцями олімпіади з дисципліни «Інженерна геодезія» стали наступні студенти:
І місце – Рудь В’ячеслав, гр. СТ-26
ІІ місце – Костюк Павло, гр. Б-36
ІІІ місце – Денющенков Володимир, гр. СТ-16. 

Вітаємо переможців!
До цієї події студенти другого курсу підготували презентації з теми «Цікава геодезія», 

оформили стінгазети, в яких у гумористичної формі привітали усіх з Днем геодезиста.

 


В полях штативы грохотали,
Студенты шли в последний бой,
А молодого бригадира,
Вели с больною головой.
По лимбу вдарил кто-то маркой,
Прощай родимый наш прибор.
Теодолитика останки,
Дополнят утренний обзор.
И точка пламенем объята,
Вот-вот рванёт ВЦ-комплект
Снимать так хочется ребята.
И уходить уж мочи нет.
Нас извлекут из под штативов,
Сорокина отдаст приказ.
И стоны жалобные группы,
В последний путь проводят нас.
Но, а с утра – опять на точки,
И вновь отсчёты будем брать.
Пока невязки не увяжем,
До ночи будем всё снимать.

 

3423423dfgdf

 

 

542sada

 

123412jds

 

3452ji

 

Олімпіада між коледжами з дисципліни «Інженерна геодезія»

 

13 та 14 грудня 2017 року в Харківському коледжу будівництва, архітектури та дизайну проведено олімпіаду з дисципліни «Інженерна геодезія» між студентами Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну та Харківського державного професійно-педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського.

В олімпіаді приймали участь студенти нашого коледжу другого курсу груп СТ-17, Б-17, Б-27.

Завдання на олімпіаді були достатньо складними та включали як теоретичні питання, так й практичні завдання. Але студенти нашого коледжу були спроможні їх вирішити продемонструвавши при цьому не тільки аналітичне, технічно грамотне та структуроване рішення, а й індивідуальний стиль та креативний підхід до виконання завдань на олімпіаді з «Інженерної геодезії».

Переможцями олімпіади з дисципліни «Інженерна геодезія» яка проводилась між студентами вищезазначених коледжів стали наступні студенти:

Невякін Сергій (гр. СТ-17) – І місце

Стрілець Микита (гр. Б-27) – ІІІ місце

Котляр Костянтин (гр. Ст-17) – почесна грамота

Рибчинський Микола (гр. Б-17) – почесна грамота

 

Вітаємо переможців!

 

 

Виконання наскрізного курсового проекту з дисциплін: «ВИКОНАННЯ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ»

 

 

webmaster M M Marusov


Facebook twitter flicker skype youtube digg