^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Комісія інженерно-технічних дисциплін

Комісія інженерно-технічних дисциплін

 

logo 111111

  

2-sdasdasdasdasd 

Сорокіна Валентина Петрівна

Голова циклової комісії

викладач вищої категорії, методист

Дисципліни, що викладаються: «Інженерна геодезія»
 3-sdasdasdasdasd  

Костенко Олена Геннадіївна

викладач вищої категорії

Дисципліни, що викладаються: «Сантехобладнення і газопостачання будівель», «Гідравліка», «Основи екології», «Котельні установки та теплові мережі», «Гідравлічні машини»
 5-sdasdasdasdasd  

Головко Іван Олександрович

викладач другої категорії

Дисципліни, що викладаються: «Сантехобладнання будівель»
 4-sdasdasdasdasd  

Магера Микола Володимирович

викладач другої категорії

Дисципліни, що викладаються: «Промислова вентиляція», «Виконання вентиляційних робіт», «Механізми і устаткування для виконання СТР», «Сантехобладнання будівель», «Виконання СТР», «Автоматичне регулювання сантехсистем»
7-sdasdasdasdasd

Змієвський Євген Володимирович

викладач категорії спеціаліст

Дисципліни, що викладаються: «Спецтехнологія»
6-sdasdasdasdasd

Шашко Інна Євгеніївна

викладач другої категорії

Дисципліни, що викладаються: «Опалення і теплопостачання», «Теплотехніка»

Основні напрямки роботи циклової комісії на 2019/2020 н.р.

 

Основні напрямки роботи циклової комісії на 2019/2020 н.р. спрямовані на:

üРозвиток та удосконалення компетентностей студентів коледжу шляхом впровадження педагогічної технології «Створення ситуації успіху»

 

Для виконання даних напрямків в комісії постійно:

-       впроваджуються у навчальний процес сучасні освітні методики та форми активного й нестандартного навчання;

-       впроваджуються в освітній процес інтерактивні методи і прийоми навчання, інформаційно-комунікативні технології навчання;

-       забезпечується толерантна та паритетна співпраця зі студентами, яка створює умови для активного отримання знань, як провідної спонукальної сили до успіху;

-       оновлюється навчально-методичний інструментарій з усіх дисциплін для формування у студентів мотивації до організації самостійної роботи з метою формування креативної, конкурентоспроможної, активної особистості;

-       створюються умови для розвитку творчих здібностей студентів, навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації;

-       залучаються студенти до науково-технічної творчості та проведення різноманітних заходів як в коледжу, так й за його межами;

підвищується кваліфікація та інформаційна медіаграмотність викладачів комісії.

 

 План засідань циклової комісії на 2019/2020 н.р.

0-sdlsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1 Я-- TА---TВ жЪ ЖвФ -- 2019 2020 -TА-3

1 Я-- TА---TВ жЪ ЖвФ -- 2019 2020 -TА-4

1 Я-- TА---TВ жЪ ЖвФ -- 2019 2020 -TА-5

1 Я-- TА---TВ жЪ ЖвФ -- 2019 2020 -TА-6

 

 

1-sdlsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

2-sdlsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

3-sdlsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

4-sdlsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

5-sdlsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 

Виконання наскрізного курсового проекту з дисциплін: «ВИКОНАННЯ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ»

 

webmaster M M Marusov


Facebook twitter flicker skype youtube digg