^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Комісія фізичного виховання

Комісія фізичного виховання

ЗВІТ

 

про стан навчальної, фізично-оздоровчої, спортивно-масової роботи в Харківському індустріально-педагогічному технікумі у 2016-2017 н/р

 До складу ц.к.фізичного виховання входять три викладача. Двоє з них мають вищу категорію, один - спеціаліст І категорії. Один має звання “викладач- методист”. У розпорядженні циклової комісії знаходяться спортивна зала, зал аеробіки, зал боксу, спортивна кімната на II підрозділі, спортивні кімнати у гуртожитках, спортивний майданчик.

 

Дисципліна “фізичне виховання” викладається в групах з І по III курс. Навчальний процес відповідає навчальним планам. Робочі навчальні програми складені у відповідності з діючими типовими навчальними програмами з урахуванням специфіки технікуму та його матеріально - технічного забезпечення. Загальний обсяг занять виконується у відповідності до навчальних планів. Навчальна облікова документація ведеться згідно вимог і знаходиться у належному стані. У 2016-2017 н.р. Було проведено 10 засідань циклової комісії, розглянуто 35 питань. На початку навчального року проводились семінари щодо планування та проведення занять, секційних та гурткових занять, участі у спартакіадах технікуму та міста. Викладачами були розроблені методичні рекомендації з проведення занять з професійно-прикладної фізичної підготовки, з волейболу, для студентів спеціально- медичної групи. Викладачами Ольховою О.В. та Першиковим Ю.М. були проведені відкриті заняття. Разом з викладачем англійської мови Колишкіною М.І. проведено бінарне заняття, метою якого було розуміня та використання англійської мови на практичному занятті з фізичного виховання.

Медичне обслуговування студентів здійснює медичний пункт технікуму. На початку року всі студенти проходять медичний огляд. Студенти з послабленим здоров’ям за наказом директора зараховуються у спеціальні та підготовчі медичні групи, заняття в яких проводяться за спеціальною програмою. Стан здоров'я і фізичного розвитку студентів задовільний.

Матеріально - спортивна база технікуму находиться у задовільному стані. В технікумі у 2016-2017 навчальному році проводились такі оздоровчі фізкультурні і спортивні заходи в поза навчальний час: 

-                     спартакіада навчальних груп І-ІІІ курсів — 410 осіб; 

-                     спортивне свято “День Здоров'я” - 560 осіб; 

-                     змагання з ігрових видів спорту серед мешканців гуртожитку - 100 осіб; 

-                     змагання з окремих видів спорту, таких як гирьовий спорт, міш-футбол, баскетбол, шахи та шашки, армреслінг, волейбол, настільний теніс; 

-                     товариські зустрічі з метою профорієнтації з іншими учбовими закладами з футболу та волейболу; 

В технікумі проводяться додаткові заняття з таких видів спорту: 

-                     волейбол — 24 осіб; 

-                     футбол — 22 осіб; 

-                     атлетична гімнастика — 15 осіб; 

-- настільній теніс — 30 осіб; 

-                     шашки, шахи — 10 осіб; 

- баскетбол — 12 осіб; 

Всього ці заняття відвідують 50% студентів в позанавчальний час. Викладачі циклової комісії забезпечують участь студентів у запланованих заходах поза межами технікуму. Ми беремо участь у спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. В цьому році наші збірні команди посіли такі місця: 

-                     настільний теніс- 5 місце; 

-                     волейбол (юнаки) — 3 місце; 

-                     волейбол (дівчата)— 3 місце; 

-                     футбол — 3 місце; 

-                     легка атлетика — 4 місце; 

Збірна команда технікуму також приймала участь у військово - спортивних іграх. На протязі 2016-2017 навчального року у різних спортивних змаганнях приймали участь 50 % студентів від загального контингенту технікуму. 

Керівник фізичного виховання 

Голова ц.к. фізичного виховання_____________ Ф.М.Пігаль  

 

Голова ц.к. фізичного виховання _____________ О.В. Ольхова

 

 

Комісія   фізичного  виховання

 

 1. Ольхова  О.В. – голова  ц.к.  фізичного  виховання,викладач вищої категорії

2. Першиков  Ю.М. – викладач І категорії

3. Пігаль Ф.М. – викладач-методист, керівник ф/в

 

Докладніше про фізичне виховання і спорт..

webmaster M M Marusov


Facebook twitter flicker skype youtube digg