^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Комісія економічних дисциплін

Комісія економічних дисциплін.

 

 

logo 1111111111111222

   

DSC 0330 Межова Тетяна Єгорівна– викладач вищої категорії, голова циклової комісії. 

Дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка будівництва»

Педагогічний стаж 26 років 
 DSC 0378 Черкашин  Віктор Іванович – викладач вищої категорії, старший викладач, заступник голови ц.к. 

Дисципліни «Основи філософських знань», «Економічна теорія»

Педагогічний стаж 19 років 
 DSC 0332

Лазарев  Валерій Олександрович – викладач вищої категорії. 

Дисципліни «Основи правознавства», «Комерційне та трудове право», «Основи підприємництва».

Педагогічний стаж 25 років

DSC 0119 Кононенко Анна Ігорівна - викладач ІІ категорії. 

Дисципліна «Організація і технологія надання послуг»

Педагогічний стаж 7 роки
DSC 1417 Сайчук Юлія Анатоліївна - викладач, спеціаліст. 

Дисципліни «Статистика», «Теорія техніко-економічного аналізу», «Економіка підприємства»

Педагогічний стаж 5 років
 DSC 1752 Рогач Юлія Миколаївна -  викладач І категорії. 

Дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка будівництва»

Педагогічний стаж 7 років 
 DSC 1760 Ніколаєвська Ганна Юріївна - викладач вищої категорії. 

Дисципліна «Маркетинг»

Педагогічний стаж 13 років
DSC 3002 1 Савєльєва Тетяна Анатоліївна – викладач І категорії. 

Дисципліна «Менеджмент»

Педагогічний стаж 11 років

 

 

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ циклової комісії НА 2017/2018 н/р

 

№ з/п

Основні питання

Строк проведення

1

2

3

І семестр

 

 

1

 1. 1.Затвердження робочої документації по дисциплінам, планів роботи учбових    кабінетів, гуртків та плану роботи ЦК.
 2. 2.Затвердження екзаменаційних білетів, та

    тематики курсових проектів.

 1. 3.Обговорення та схвалення методичних розробок комісії.
 2. 4.Розгляд заяв на атестацію викладачів комісії.
 3. 5.Різне.

 

 

Серпень

2017 р.

 

 

2

1. Обговорення науково-методичної, виховної роботи циклової комісії.

2. Організація технічної творчості студентів.

3. Обговорення та схвалення методичних розробок комісії.

4.    Різне.

 

Жовтень

2017 р.

 

 

3

 Спільне засідання циклової комісії економічних дисциплін та циклової комісії інженерно-технічних дисциплін.

1. Про підвищення професійної компетентності студентів через впровадження інноваційних технологій в сучасних умовах інформатизації суспільства.

2. Різне.

 

Листопад

2017 р.

 

 

4

 1. 1.Організація та проведення відкритих захистів КП.
 2. 2.Аналіз розроблених методичних вказівок з виконання КП.
 3. 3.Звіт про виконання індивідуальних планів, робочих програм, планів роботи кабінетів
 4. 4.Різне.

 

 

Грудень

2017 р.

 

5

 1. 1.Про результати зимової екзаменаційної сесії збереження контингенту та стан навчальної дисципліни студентів.
 2. 2.Аналіз та перспективи роботи циклової комісії на сайті коледжу. 
 3. 3.Обговорення стратегії забезпечення якості освіти у коледжіна шляху до підвищення рівня організації освітнього процесу.
 4. 4.Різне.

 

Січень

2017 р.

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

6

 1. 1.Підсумки роботи комісії за І семестр та звіти викладачів про проведення профорієнтаційної роботи.
 2. 2.Розгляд та затвердження програм та тестових завдань для проведення фахових вступних екзаменів з напряму підготовки 01 Освіта/педагогіка спеціальності 015.16 Професійна освіта. Сфера обслуговування та білетів до комплексного державного екзамену.
 3. 3.Підготовка до атестації викладачів комісії.
 4. 4.Про удосконалення забезпечення якості освіти студентів коледжу на шляху до підвищення рівня організації освітнього процесу.
 5. 5.Різне.

 

 

 

 

 

Лютий

2018 р.

 

 

 

7

 1. 1.Підготовка до державного екзамену з фаху.
 2. 2.Аналіз підготовки до проходження передвипускної педагогічної практики.
 3. 3.Аналіз профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії.
 4. 4.Різне.

 

Квітень

2018 р.

 

 

8

 1. 1.Підсумки роботи екзаменаційної комісії з Державної атестації випускників.
 2. 2.Про стан працевлаштування випускників та розвиток і зміцнення взаємозв’язків пед. колективу ЦК та роботодавців.
 3. 3.Аналіз підсумків роботи циклової комісії економічних дисциплін за навчальний рік та завдань на 2017-2018н.р.

 

 

Червень

2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Робота комісії спрямована на вирішення головної навчально-методичної проблеми року :

Формування професійної компетентності студентів коледжу шляхом вдосконалення змісту, форм і методів навчання

1  Постійно удосконалювати організацію навчально-виховного процесу у коледжі та запроваджувати новий підхід до освіти:

- орієнтації на виховання соціально активної особистості, яка керується загальнолюдськими та культурно-національними цінностями, здатна до перетворення виробництва, участі в управлінні, несе відповідальність за результати своєї діяльності;

- продовжити впроваджувати у навчальний процес сучасні освітні методики та форми активного й нестандартного навчання, методи викладання;

- залучати студентів до спільної діяльності;

- змінювати підходи до оцінювання результатів навчання студентів;

- активізувати роботу з обдарованими і талановитими студентами.

2 Вивчати та використовувати у навчальному процесі інструктивно - методичні документи Міністерства освіти і науки для забезпечення виконання Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту».

3 Розвиток педагогічну та професійну майстерність педагогічних працівників, їх загальну культуру, створювати мотивацію і умови для професійного вдосконалення створювати інноваційний стиль діяльності.

4 Забезпечувати єдність органічного взаємозв’язку педагогічної та професійно-орієнтованної підготовки студентів на основі принципів гнучкості, наступності, ступеневої освіти. 

5 Використовувати базу ІКТ при підготовці і виконанні курсового проектування та складання державних іспитів.

6 Адаптувати засоби діагностики знань та умінь відповідно до пізнавальних можливостей студентів.

7 Підвищувати професійну компетентність студентів через впровадження інноваційних технологій в умовах інформатизації суспільства.

8 Брати участь в роботі обласних методичних об’єднань  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

9 Подальше впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні технології при виконанні курсових проектів та творчих робіт

10 Постійно надавати допомогу молодим педпрацівникам в розробці методичних матеріалів, проведенні відкритих занять та навчально - виховних заходів.

11 Сприяти підвищенню рівня психолого –педагогічної і методичного супроводу дисциплін економічного циклу, для чого постійно використовувати  сучасні педагогічні методики і технології викладання дисциплін, а також педагогічно коректно складати методичні матеріали.

12 Підтримувати ініціативу студентів та викладачів з розробки спільних ідей та творчих освітніх проектів.

13 Використовувати аудіовізуальні технічні засоби навчання та інформаційні ресурси для підвищення рівня комунікативності  викладачів та студентів.

 

 Заходи циклової комісії економічних дисциплін 2018/2019 н/р

 

 

Конкурс семінар «Втілюй ідеї в життя»

Економічний квест

Відвідування презентації бізнес курсу MESH

«Економічний брейн-ринг»

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 2017

Обласний конкурс "Економічний брейн-ринг"

Захист курсових проектів з дисципліни "Організація і технологія надання послуг"

Фінал конкурсу стартап-проектів «Спробуй і ти!» за підтримки команди Enactus UEPA, в якому взяла участь команда «Ledi М»

Захисту курсових проектів з дисципліни «Основи менеджменту»

Обласний конкурс наукових робіт учнів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  «Розвиток сучасного підприємництва»

Конкурс-семінар студентських бізнес-ідей «Втілюй ідеї в життя»

 

sadsdfddddddd33333333334

 

Форма реєстрації команд на конкурс-семінар.docx завантажити

 

  

Учні заслухали реферати на правові теми: Рудай Дарини, Клементовськой Ганни, Коваленко Ірини групи ШМ-1

 

DSC 1312

DSC 1314

DSC 1317

Студенти Будівельно-технологічного відділення груп Б-16, СТ-16 виступили з рефератами на теми "Европейський суд по правам людини", "Проблеми кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх в Україні", "Право націй і народів на самовизначенння та принцип теріторіальної цілісності держав" та ін..

DSC 1357

DSC 1361

 

webmaster M M Marusov


Facebook twitter flicker skype youtube digg