^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Новини

Новинки навчальної літератури

1-sakkakakkk 

Кравченко В.С., СаблійЛ.А.,  Зінич П.Л. Санітарно-технічне    обладнання    будинків:     Підручник.  –  К.  :  Кондор,   2009.  –  458  с

     У підручнику розглянуті системи та схеми внутрішнього холодного, гарячого і протипожежного водопостачання, водовідведення, опалення та вентиляції будинків різного призначення. Викладені основні відомості про влаштування, монтаж, проектування та експлуатаціюсанітарно-технічних систем житлових будинків та промислових об'єктів. Описані принципи роботи, основи розрахунку, конструкції обладнання та мереж санітарно-технічних систем будинків і наведені приклади виконання розрахунків у курсовому та дипломному проектуванні. 
 2-spppapp  Гетун Г.В.,Криштоп Б.Г.Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. - 220 с.

     У навчальному посібнику розглядають сяпитання проектування та будівництва багатоповерхових каркасно-монолітних житлових будинків. Проводиться ретроспективний огляд вітчизняного та закордонного досвіду індустріального, збірно-монолітного та монолітного житлового будівництва. Зроблений реферативний аналіз особливостей об'ємно-планувальних і   конструктивних рішень сучасних каркасно-монолітних багатоповерхових житлових будинків. Викладено класифікацію інвентарних опалубок, ефективних утеплювачів та загальні відомості про конструктивні рішення зовнішніх стін та віконних систем підвищенного теплозбереження.

     Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців із будівельних спеціальностей та спеціалістів будівельної галузі.
 3-spppapp  Гетун Г.В.Основи проектування промислових будівель

: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. - 210 с.

    У навчальному посібнику розглядаються питання проектування промислових будівель на основі органічного поєднання виробничо-технологічних, технічних, художньо-естетичних, економічних та екологічних вимог. Викладені основні вимоги і принципи конструювання будівель та їх конструкцій. На основі аналізу вітчизняного і закордонного досвіду запропоновані варіанти конструктивних рішень промислових будівель та їх елементів з використанням ефективних будівельних конструкцій, матеріалів і виробів. Наведені рекомендації щодо самостійної роботи студентів.

      Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців з будівельних та інженерних спеціальностей.
 4-spppapp  Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини

: Підручник. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2016. – 552 с.

    У підручнику наведені класифікація, будова, рабочий процес, регулювання й основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських та меліоративних машин. Описано їхні робочі органи, особливості конструкції, а також принципи взаємодії з оброблюваним матеріалом. Викладено види і способи механічного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, застосування отрутохімікатів, проведення меліоративних робіт і способи й технології збирання сільськогосподарських культур.

    Підручник призначений для підготовки фахівців в аграрних  вищих навчальних закладах  ІІІV рівнів  акредитації.

   

webmaster M M Marusov


Facebook twitter flicker skype youtube digg